OSTALE STORITVE

PRIHAJA KMALU!

V KRATKEM BOMO SVOJO PONUDBO OBOGATILI ŠE S:
– PAKETI MOBILNE TELEFONIJE
– INTERNETNIMI STORITVAMI
– OSEBNIMI ZAVAROVANJI ZA VAŠE ZAPOSLENE (ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, NEZGODNO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ZA TUJINO, ZAVAROVANJE ZA DOM, ZAVAROVANJE  ZA KIBERNETSKO ZAŠČITO)
– ZAVAROVANJEM ZA KIBERNETSKO ZAŠČITO ZA PODJETJA
– SPLETNO TRGOVINO S TEHNIČNIM BLAGOM
– PROGRAMOM ZVESTOBE

Europe Energy Spa

Dejavnosti trgovanja z električno energijo in plinom sta zgodovinski jedri skupine Europe Energy. Od samega začetka so bile inovacije in želja po obvladovanju trga ključnega pomena za strategijo dnevne rasti. Skupina Europe Energy deluje preko trgovalnih oddelkov v Veroni (Europe Energy SpA) in Beogradu (LE Trading), prisotna pa je tudi na vseh glavnih borzah električne energije v Evropi ter na vseh platformah OTC in glavnih stičiščih za plin.Hitro rastoča logistična platforma omogoča skupini Europe Energy, da prenaša energijo povsod po Evropi, s čimer je postala ena vodilnih evropskih skupin za upravljanje z energijo.
Naša energija je v rokah naših strank

Dejavnost skupine Europe Energy temelji na optimizaciji proizvodnje iz obnovljivih virov in na oskrbi z energijo ne le na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni.Skupina Europe Energy se nenehno razvija, kljub temu pa ostajajo temelji njenega vsakdanjega poslovanja še vedno nespremenjeni: visoka skrb za kreditno tveganje in strog nadzor nad maržo. To so temelji, na katerih je zgrajena zgodovina Europe Energy in hkrati tudi temelji, na katerih gradi svojo prihodnost!
Energia gas and power d.o.o.

Energia gas and power d.o.o. je del mednarodne skupine Europe Energy, katera deluje na področju trgovanja, svetovanja in prodaje električne energije ter plina končnim odjemalcem.S svojimi podružnicami v Beogradu, Bratislavi in Tirani je razvila pravo logistično platformo, katera olajšuje vsakodnevno komunikacijo, nujno potrebno za nemoten potek poslov.Odlična geografska lega ji omogoča trgovanje z električno energijo in plinom v več kot 20-ih državah po Evropi, vse do Turčije in Ukrajine.

Distribucija po regijah

0%
Štajerska regija
0%
Osrednjeslovenska regija
0%
Gorenjska regija
0%
Primorska regija
0%
Savinjska regija

ŠTEVILO ODJEMALCEV

0%
Gospodinjski odjemalci
0%
Mali poslovni odjemalci

KOLIČINA DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

0%
Gospodinjski odjemalci
0%
Mali poslovni odjemalci

Podjetje Energia gas and power d.o.o. je bilo v Sloveniji ustanovljeno leta 2016. V istem letu je družba vstopila v bilančno shemo Borzena in se kot dobavitelj električne energije registrirala pri SODO ter tako uspešno začela dobavljati električno energijo družinam in podjetjem v Sloveniji.

Trenutno Europe Energy prodaja električno energijo in plin preko svojih podružnic v Sloveniji, Romuniji in v Srbiji. Dobava električne energije in plina se je pričela tudi v Gruziji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori in Albaniji.

Za skupino Europe Energy je ključnega pomena prisotnost na trgu vsake od navedenih držav, inovativnost in postavljanje potreb svojih strank v ospredje. Njeno zanimanje je še posebej usmerjeno napram mednarodnim skupinam, katerim bi lahko postala najboljši partner pri dobavi električne energije in plina.

Inovativnost se kot temelj skupine pojavlja v vseh vidikih njenega poslovanja, predvsem v rešitvah za družine in podjetja ter v pozornosti, namenjeni razumevanju potreb strank.

Dejavnost skupine Europe Energy temelji na optimizaciji proizvodnje iz obnovljivih virov in na oskrbi z energijo ne le na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni.

Skupina Europe Energy se nenehno razvija, kljub temu pa ostajajo temelji njenega vsakdanjega poslovanja še vedno nespremenjeni: visoka skrb za kreditno tveganje in strog nadzor nad maržo. To so temelji, na katerih je zgrajena zgodovina Europe Energy in hkrati tudi temelji, na katerih gradi svojo prihodnost!

LE TRADING AS
V letu 2013 je bila sprejeta odločitev, da se bo skupina v sklopu mednarodne rasti razširila tudi na balkanski trg. Najboljša izbira je bil lokalni partner, Svetislav Bulatovič iz LE Trading AS.Družba LE Trading AS je rezultat internacionalizacije, ki jo je v zadnjih letih doživel trg električne energije. S procesom licenciranja je skupina Europe Energy vzpostavila edinstveno logistično platformo, ki prenaša energijo iz enega na drug konec celine.
MEDNARODNA SKUPINA
Kot že poudarjeno, sta temeljni načeli skupine Europe Energy zanesljivost in nadzor nad tveganji.Na podlagi teh predpostavk so bile razvite številne storitve, vse od upravljanja konvencionalnih proizvodnih obratov in obnovljivih virov, pa do oblikovanja čezmejnih zalog med različnimi državami.

Želite prihraniti?

Zamenjajte dobavitelja.

Brezplačno z enim klikom.

Pišite nam na info@withu.si

Pokličite nas na 01/ 565 44 88