Predpisi

Predpisi

Državni predpisi s področja energetike

Energetski zakon, Uradni list RS, št. 17/2014, z dne 7.3.2014.

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, št. 57/2004 (ReNep)

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25.3.2016

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004

Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (neuradno prečiščeno besedilo akta)

Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/2007

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo

Pravila za delovanje trga z elektriko (neuradno prečiščeno besedilo akta)

Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25.3.2016

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije

Zakon o učinkoviti rabi energije, Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2.11.2020

Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, Uradni list RS, št. 98/2014 z dne 31.12.2014

Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26.9.2014

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) z dne 9.12.2020

Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE), Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29.10.2021

Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. januarja 2022, Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24.12.2021

Ostale povezave

Uradni list
SODO
Agencija za energijo

Predpisi EU s področja energetike

EU law

Državni predpisi s področja energetike Povezava na ostale predpise Predpisi EU s področja energetike

Navedeni podatki so zgolj informativne narave, veljajo vsakokrat veljavni akti in predpisi. Podjetje Energia gas and power d.o.o. za točnost in ažurnost podatkov ne odgovarja

Želite prihraniti?

Zamenjajte dobavitelja.

Brezplačno z enim klikom.

Pišite nam na info@withu.si

Pokličite nas na 01/ 565 44 88